Contents

  MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

 1. MADDE 1 : TARAFLAR

 2. MADDE 2 : SÖZLEŞMENİN KONUSU VE KAPSAMI

 3. MADDE 3 : GENEL HÜKÜMLER

 4. MADDE 4 : ÖDEME

 5. MADDE 5 : CAYMA HAKKI

 6. MADDE 6 : BİLDİRİMLER VE DELİL SÖZLEŞMESİ

 7. MADDE 7 : KİŞİSEL VERİLER

 8. MADDE 8 : İHTİLAFLAR

MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

İşbu Mesafeli Satış Sözleşmesi (Bundan böyle “Sözleşme” olarak anılacaktır.), EVOLVECHAT YAPAY ZEKA TEKNOLOJİLERİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ (Bundan sonra “HUKUKCHAT” olarak anılacaktır.) ile www.evolvechat.com internet sitesinde sunulmakta olan hizmetlerden yararlanmak için işbu Sözleşme’yi akdeden “HİZMET ALAN” arasında imzalanmaktadır.

MADDE 1: TARAFLAR

1.1 SATICI/HUKUKCHAT:

Ünvanı: EVOLVECHAT YAPAY ZEKA TEKNOLOJİLERİ TİC. A.Ş.

Adres: ZAFER MAH. AKÇAY CAD. NO: 142 İÇ KAPI NO: 204 GAZİEMİR / İZMİR

Vergi Daire ve Vergi Numarası :Gaziemir Vergi Dairesi / 3830945248

Şirket e-posta adresi : [email protected]

1.2 HİZMET ALAN:

İsim Soyisim:

Adres: 

Telefon:
 E-posta Adresi:

MADDE 2: SÖZLEŞMENİN KONUSU VE KAPSAMI

İşbu sözleşmenin konusu, HİZMET ALAN’ın www.hukukchat.com internet sitesi ve bağlı tüm interaktif uygulamaları ve/veya diğer online platformları üzerinden abonelik talebinde bulunduğu ve işbu sözleşmenin 2. maddesinde nitelik ve şartları açıkça belirtilen hizmetlere ilişkin tarafların hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesidir. Sözleşme’nin Tarafları, yasal düzenlemelerden, işbu Sözleşme’den ve 6052 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ile Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nden kaynaklanan yükümlülük ve sorumluluklarını bildiklerini ve anladıklarını kabul ve beyan ederler.

HİZMETE İLİŞKİN BİLGİLER:

Hizmet Adı:

Hizmet kapsamı:

Hizmet Aylık Ücreti:

Hizmet Süresi:

MADDE 3: GENEL HÜKÜMLER

3.1. HİZMET ALAN, www.hukukchat.com internet sitesinde ve/veya HUKUKCHAT’in diğer online platformlarında yer alan, işbu Sözleşme konusu hizmetin temel niteliklerini, tüm vergiler dahil abonelik fiyatlarını,  fiyatların geçerlilik süresi ve ödeme şekli ve diğer bilgileri okuyup doğru ve eksiksiz şekilde bilgi sahibi olduğunu ve kalıcı veri saklayıcısı yolu ile onayladığını kabul ve beyan eder. 

3.2. HİZMET ALAN, işbu Sözleşme’nin ifasından önce ve sırasında vermiş olduğu tüm kimlik ve iletişim bilgilerinin doğru olduğunu, vermiş olduğu iletişim bilgilerinin HUKUKCHAT tarafından kendisine bildirimde bulunmak için kullanılacağını, iletişim bilgilerinde oluşan değişiklikleri yazılı olarak HUKUKCHAT’e bildirme yükümlülüğü bulunduğunu aksi halde HUKUKCHAT’in oluşan/oluşacak zarar ve kayıplardan hiçbir hal ve şartta sorumluluk kabul etmeyeceğini kabul ve taahhüt eder.

3.3. HİZMET ALAN, hizmetten kendisi ile birlikte yararlanacak kişilere ilişkin verdiği kimlik ve iletişim bilgilerinin doğru olduğunu, bu bilgilerin eksik veya yanlış olması halinde oluşan/oluşacak zarar ve kayıplardan HUKUKCHAT’in hiçbir hal ve şartta sorumlu olmayacağını kabul ve taahhüt eder. HİZMET ALAN’ın satın almış olduğu hizmete ilişkin HUKUKCHAT tarafından kendisine yapılan uyarı ve bildirimleri ürünü birlikte kullanacağı kişi/kişilere ilettiği kabul edilir.

3.4. HUKUKCHAT, Sözleşme konusu hizmeti, HİZMET ALAN’ın abone olduğu süre boyunca sağlamakla yükümlüdür. ALICI, işbu Sözleşme ile satın aldığı hizmeti kontrol etme yükümlülüğüne sahiptir;  kullanımına açılan sistemin hatalı olduğu tespit edilirse bu hususta derhal HUKUKCHAT’e yazılı bilgi verilmeli ve söz konusu hizmet kullanıma açıldığı tarihten itibaren en geç 14(ondört) gün içinde iade edilmelidir. Aksi halde, Sözleşme konusu hizmetin kullanıma başlayan kişi tarafından hatasız olarak kullanıldığı kabul edilir.

3.5. HİZMET ALAN tarafından abone olunan hizmetler, işbu Sözleşmenin kurulmasından itibaren 30(otuz) günü geçmemek kaydı ile HİZMET ALAN’a teslim edilir. Sözleşme konusu hizmetin , mücbir sebepler (savaş, olağanüstü hal, doğal afetler vb) veya HUKUKCHAT’in müdahale edemeyeceği üçüncü kişi ve kurumlardan kaynaklanan sebeplerle 30(otuz) gün içinde sağlanamaması halinde HUKUKCHAT sorumlu tutulamaz. HİZMET ALAN’ın imkansızlığın ortadan kalkmasından sonra hizmetin temin edilmesini talep hakkı bulunmaktadır. HİZMET ALAN’ın iptal hakkını kullanması halinde, yazılı iptal bildiriminin yapıldığı tarihten itibaren 14(ondört) gün içinde ürün bedeli HİZMET ALAN’a iade edilir.

3.6.HUKUKCHAT, veri tabanı üzerinde arama gerçekleştirilmesini sağlayan motoru ifade etmektedir. İşbu arama motoru, Sözleşme’nin kurulması halinde HİZMET ALAN tarafından www.hukukchat.com adresinden üye girişi yapılarak kullanılabilmektedir. HİZMET ALAN,www.hukukchat.com adresinde kullanıcılara sunulan  yıllık aboneliklerden birini seçerek kullanıma başlamaktadır. 

3.7. İşbu Sözleşme’nin kurulması ve HUKUKCHAT’e ulaşması üzerine HUKUKCHAT tarafından kullanıcı kaydı oluşturulur, HİZMET ALAN www.hukukchat.com adresi üzerinden kendisine mail ve şifre ile giriş yaparak hizmetten yararlanmaya başlayacaktır; kullanıcı kaydı oluşturulması halinde HİZMET ALAN 2 is gunu içinde hizmetten yararlanmaya başlayacaktır. 

3.8. HİZMET ALAN, HUKUKCHAT arama motorundan edindiği bilgi ve belgelerin doğru olup olmadığını kontrol etmekle yükümlüdür; HUKUKCHAT, arama motoru üzerinden ulaşılan bilgilerin doğru, güncel ve eksiksiz olduğuna ilişkin bir güvence vermemektedir. HİZMET ALAN tarafından, www.hukukchat.com adresi veya HUKUKCHAT’in diğer online platformları üzerinden edinilen bilgi ve belgelerin kontrol edilmemesi halinde zarar doğması halinde HUKUKCHAT işbu zarar ve/veya kayıptan sorumlu tutulamaz. 

3.9. HUKUKCHAT, www. hukukchat.com internet sitesinde ve diğer online platformlarında yer alan mevcut hizmet/ürün ve içerikleri ile kullanım koşulları ve diğer bilgilerde her türlü değişiklik ve güncellemeyi istediği an yapma hakkını saklı tutar. Değişiklik ve güncellemeler, www.hukukchat.com internet sitesinde ve diğer online satış platformlarında yayımlandığı anda yürürlüğe girer. ELEMETAL, değişiklik ve güncelleme yapmasından ve/veya teknik sebepler veya yer sağlayıcıdan kaynaklanan sebeplerle yapamamasından doğabilecek sipariş ya da ödeme hatalarından dolayı hiçbir hal ve şartta sorumluluk kabul etmez.

3.10.HUKUKCHAT, www. hukukchat.com internet sitesinden direkt ya da dolaylı olarak diğer sitelere bağlantı(link) verebilir. HUKUKCHAT, linki verilen sayfalardaki bilgi ya da hizmetlerin doğruluğunu garanti etmemekte ve bağlantılara ilişkin hiçbir taahhüt ya da tavsiyede bulunmamaktadır. Bu linklerin kullanımından doğacak zararlardan hiçbir hal ve şartta sorumluluk kabul etmediği gibi, uygun görmediği linklere erişimi kesme hakkını saklı tutar.

3.11. HİZMET ALAN, HUKUKCHAT tarafından sunulan hizmete ilişkin fikri ve sınai mülkiyet haklarının yalnızca HUKUKCHAT’e ait olduğunu, işbu Sözleşme ile yalnızca kullanım hakkı verildiğini ve hizmetin hiçbir şekilde mülkiyet hakkının devri niteliği taşımadığını kabul eder. 

3.12. HİZMET ALAN, HUKUKCHAT’in kullanılabilmesi için gerekli teknik koşulları sağlamanın kendi sorumluluğunda olduğunu kabul ve beyan eder; HUKUKCHAT’in kullanılması için gerekli altyapı, donanım, yazılımın HİZMET ALAN tarafından sağlanmaması halinde HUKUKCHAT hizmete erişilememesine ilişkin sorumluluk taşımamaktadır. 

MADDE 4: ÖDEME

4.1. HİZMET ALAN, www.hukukchat.com adresi üzerinden üyelik başvurusu yaptığı esnada Yıllık Paketlerden birini seçtikten sonra sisteme banka/kredi kartı bilgisi tanıtmakta yapmaktadır. Paket ve fiyatlar www.hukukchat.com adresinde yer almaktadır. 

4.2. HİZMET ALAN, www.hukukchat.com adresinde yer alan yıllık abonelik paketlerinden birini seçebilir, abonelik paketi bir yıllık süre için tek seferlik paket olabileceği gibi HİZMET ALAN’ın tercihine göre her yıl yenilenmek üzere abonelik belirli süreliğine oluşturulabilir. Yenilenme döneminde hizmet bedeli, ilk kesilen fatura tarihine denk gelen ay ya da yıl dönümnünde HİZMET ALAN’ın banka/ kredi kartı hesabından tahsil edilir. HİZMET ALAN’ın yenilenen paketi seçmesi halinde HİZMET ALAN tarafından iptal edilene dek abonelik otomatik olarak yenilenecektir.

4.3. HİZMET ALAN, www.hukukchat.com adresinde yer alan yıllık abonelik paketlerinden birini seçtiğinde bir yıl süre ile, seçmiş olduğu paket için belirlenen hizmet bedeli üzerinden hizmet almayı kabul ve taahhüt etmektedir. HUKUKCHAT, yıllık abonelik süresinin bitiminden bir ay önce taahhüt süresinin sona ermekte olduğunu ve aboneliğin yenileneceğini HİZMET ALAN'a bildirir. Taahhüt süresi sona ermeden önce HİZMET ALAN'ın aboneliği sonlandırması halinde; HİZMET ALAN'a taahhüdün sona erdiği tarihe kadar sağlanan indirim bedeli veya vadesi gelmemiş olan hizmet bedeli arasında HİZMET ALAN'ın lehine olan tutar HİZMET ALAN'dan talep edilebilir. HUKUKCHAT, HİZMET ALAN'dan talep edeceği bu tutarı hizmet bedelinden mahsup ederek kalan miktarı HİZMET ALAN'a iade etme hakkını haizdir.

4.4. HİZMET ALAN’ın kredi kartı/banka kartı ile ödeme seçeneğini seçmesi halinde hizmet bedeli, işbu Sözleşme’nin onaylanmasından sonra, HİZMET ALAN tarafından bildirilen kredi kartı/banka kartı bilgileri kullanılarak HUKUKCHAT tarafından tahsil edilir. Ödemenin belirtilen kredi kartı/banka kartından tahsil edildiğine ilişkin HİZMET ALAN’a bilgilendirme gönderilir. HİZMET ALAN tarafından kredi kartı/banka kartı bilgilerinin yanlış veya eksik girilmesi, banka ve finans kuruluşlarından kaynaklanan problemler ve/veya HİZMET ALAN ile banka/finans kuruluşları arasındaki ihtilaf sebebi ile ödemenin tahsil edilememesi halinde sipariş kabul edilmez ve işbu sözleşme taraflar arasında hüküm ifade etmez.

4.5. HİZMET ALAN’ın, kredi kartı/banka kartı ile ödeme seçeneklerini kullanması halinde, ödeme için kullandığı kredi kartı/banka kartı bilgilerinin eksik ya da hatalı olması, başkasının bilgileri kullanılarak oluşturulan kredi kartı/banka kartının kullanılması, kartın başkasına ait olması ve/veya kredi kartı/banka kartının çalıntı olması hallerinde doğacak uyuşmazlık, zarar ve cezalardan HUKUKCHAT hiçbir hal ve şartta sorumluluk kabul etmez.

4.6. Herhangi bir sebeple ödeme tahsil edilemez ise HUKUKCHAT ilgili döneme ilişkin olarak hizmetin teslimi ve hizmetin sağlanması yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir ve bu durumda HUKUKCHAT hizmeti durdurma hakkını haizdir.

4.7. Ödemenin kredi kartı vb. ile harcama belgesi düzenlenmeksizin yapıldığı durumlarda, kredi kartının bir başkası tarafından hukuka aykırı şekilde kullanılması hâlinde; 5464 sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu ile 10/3/2007 tarihli ve 26458 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre işlem yapılacaktır.

4.8. PAKET DEĞİŞİKLİKLERİ: 

HİZMET ALAN, abonelik modelleri ve paketler arasında belirli ölçülerde ve belirtilen koşullar doğrultusunda değişiklik yapabilmektedir. HİZMET ALAN, paket değişikliği yapmak isterse kredi kartı/banka kartı vermek suretiyle başlatılan aboneliklerdeki paket değişiklerinde, HİZMET ALAN tarafından seçilen ilk aboneliğin değiştirilmesi üzerine, ilk başlatılan abonelik paketinden kalan bakiye HUKUKCHAT tarafından HİZMET ALAN’a iade edilecek ve yeni paket bedeli tahsil edilecektir. 

4.9. TAAHHÜT 

HİZMET ALAN, bir yıl olarak belirlenen Sözleşme süresi boyunca hizmet almayı taahhüt eder. HİZMET ALAN'ın taahhütte bulunması halinde www.hukukchat.com adresinde yer verilen indirimler hizmet bedeline uygulanacaktır. HİZMET ALAN'ın bir yıllık taahhüt süresi sona ermeden önce Sözleşme'yi feshetmesi halinde HUKUKCHAT, HİZMET ALAN'ın taahhüdüne son verdiği tarihe kadar yararlanmış olduğu indirim bedelini veya hizmet bedelinin kullanılmayan aylara ilişkin bedelini HİZMET ALAN'dan talep edebilir veya HİZMET ALAN'ın ödemiş olduğu hizmet bedelinden indirim tutarını mahsup etmek suretiyle hizmet bedelinin kalan kısmını HİZMET ALAN'a iade edebilir yahut uygulanan indirim bedelinden düşük olması halinde kullanılmayan aylara ilişkin hizmet bedelini iade etmeme hakkını haizdir.

MADDE 5: CAYMA HAKKI

5.1. HİZMET ALAN, Sözleşme konusu hizmetlerin kendisine tesliminden itibaren 14(ondört) gün içinde hiçbir gerekçe göstermeden cayma hakkını kullanabilir. 

5.2. HİZMET ALAN, cayma hakkını kullanmak istediğine ilişkin bildirimi [email protected]  adresine elektronik posta ile bildirimde bulunarak oluşturacağı kayıt ile oluşturabilir.

5.3. Cayma hakkı kullanılan hizmetlere ilişkin kullanıcı girişleri HUKUKCHAT tarafından erişime kapatılır.

5.4. HUKUKCHAT, HİZMET ALAN tarafından yapılan cayma bildiriminin kendisine ulaşmasından itibaren 14(ondört) gün içinde, hizmet bedelini iade etmekle yükümlüdür. HUKUKCHAT tarafından yapılacak iadeler, HİZMET ALAN tarafından yapılan ödeme aracına uygun olarak yapılacaktır. HUKUKCHAT, yapılan iadenin HİZMET ALAN'ya ulaştırılması sırasında, HİZMET ALAN tarafından kullanılan ödeme aracı, ödeme kuruluşları ve/veya bankalar tarafından uygulanan ek ücret, kesinti, taksitlendirme ve vadelere ilişkin uygulamalardan ve HİZMET ALAN ile söz konusu ödeme kuruluşları arasında doğacak ihtilaflardan hiçbir hal ve şartta sorumluluk kabul etmez.

5.5. Cayma hakkı süresinin belirlenmesinde arama motoruna erişim için HİZMET ALAN’a kullanıcı kaydının oluşturulduğu ve bildirildiği gün esas alınır. 

5.6. İPTAL TALEBİ: 

Yıllık olarak yenilenen abonelik türünün seçilmesi halinde; abonelik yenileme tarihinden önceki bir ay içerisinde [email protected] adresine iptal talebinin iletilmesi suretiyle iptal gerçekleştirilebilir. İptal talebinin alınması üzerine, yenileme tarihine denk gelen günde abonelik otomatik olarak durdurulacaktır. İptal durumunda, hizmetten yararlanılmış olan ay ve yıla ilişkin ücret iadesi talep edilmesi mümkün değildir. 

MADDE 6: BİLDİRİMLER VE DELİL SÖZLEŞMESİ

HİZMET ALAN tarafından HİZMET ALAN veri saklayıcısı yolu ile kabul edilen bu Sözleşme’ye ilişkin ve bu Sözleşme ile satın alınan hizmete ilişkin tüm talep ve yazışmalar tarafların bildirmiş olduğu e-mail adresleri üzerinden yapılacaktır. HUKUKCHAT tarafından HİZMET ALAN'ın bildirmiş olduğu e-mail adresine yapılan tüm bildirimler, HİZMET ALAN'a teslim edilmiş sayılacaktır. HİZMET ALAN'ın tüm talep ve değişikliklerini HUKUKCHAT’in [email protected] e-mail adresine bildirme yükümlülüğü bulunmakta olup aksi halde talep ve bildirimleri yok hükmündedir.

Taraflar, işbu sözleşmeden doğacak ihtilaflarda, taraflar arasında yapılan tüm e-mail yazışmaları ile hukukchat veri tabanı ile sunucularında bulunan tüm elektronik veri ve kayıtların, kesin ve bağlayıcı delil teşkil edeceğini, işbu maddenin Hukuk Muhakemeleri Kanunu madde 193 hükmü gereğince delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul ve beyan eder.

7.KİŞİSEL VERİLER

İşbu sözleşmenin imzalanmasından önce ve devamı sırasında HUKUKCHAT tarafından edinilen HİZMET ALAN'ya ait kişisel veriler, HUKUKCHAT 'in sunduğu ürün ve hizmetlerden faydalanıldığı ve silinmesi talep edilmediği sürece, kaydedilebilir, depolanabilir, muhafaza edilebilir, değiştirilebilir, yeniden düzenlenebilir, sınıflandırılabilir ya da güncellenebilir. HUKUKCHAT ve HUKUKCHAT 'e bağlı bağlı bayi, acente ve şubeler, tedarikçi ve dağıtıcılarımız, satış sonrası destek birimleri, daha iyi hizmet verebilmek adına HİZMET ALAN'ya ait, hizmetin verilebilmesi için gerekli kişisel verileri hizmet sağlayıcılar, tedarikçiler, danışman ve personeller, aracı kurumlar, banka ve ödeme kuruluşları, sigorta şirketleri ve nakliye/montaj hizmeti veren kurum ve kuruluşlar ile diğer tüm paydaş ve ortakları ile Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'na uygun olarak paylaşabilir. 

8.İHTİLAFLAR

HUKUKCHAT’in kullanımına ilişkin yaşanan sorunlarınızda [email protected] adresi üzerinden bildirimde bulunabilirsiniz.

İşbu Sözleşme’den doğacak ihtilaflarda Türk Hukuku uygulanacaktır. Taraflar arasında doğabilecek uyuşmazlıkların sulh yolu ile çözülmesi yönünde azami gayret gösterilecektir. Çözüme kavuşturulamayan uyuşmazlıklar için HİZMET ALAN'ın kanun yollarına başvuru hakkı bulunmaktadır. 

Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği kapsamında satılan hizmete ilişkin sorumluluk bizzat HUKUKCHAT’e aittir. İşbu Mesafeli Satış Sözleşme ile ilgili çıkacak ihtilaflarda; her yıl Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından ilan edilen değere kadar HİZMET ALAN’ın yerleşim yerindeki ürünü satın aldığı veya ikametgâhının bulunduğu yerdeki İl veya İlçe Tüketici Sorunları Hakem Heyetleri, söz konusu değerin üzerindeki ihtilaflarda ise Tüketici Mahkemeleri yetkilidir.Mahkeme yolu ile çözülecek uyuşmazlıklarda İzmir mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir.

8 madde ve 5 sayfadan ibaret işbu sözleşme, HUKUKCHAT tarafından, detaylıca okunup müzakere edilmek üzere HİZMET ALAN veri saklayıcısı yolu ile HİZMET ALAN'a gönderilmiş, HİZMET ALAN tarafından okunup, anlaşılarak HİZMET ALAN’ın veri saklayıcısı yolu ile onaylanmıştır.

hand hand

Hukukta önde olmak title-effect ister misiniz?

Devrim niteliğindeki yapay zeka aracımızla, son teknoloji yapay zeka potansiyelini kilidini açın ve verimliliğinizi yeni zirvelere taşıyın. Geleceği bugünden kucaklayın ve yapay zeka aracımızın sizin için neyi mümkün kılacağını yeniden tanımlamasına izin verin.

 • tickHızlı ve doğru hukuki bilgiler
 • tickFarklı hukuk dallarında bilgi edinme
 • tickGerçek zamanlı cevaplar ve öneriler
 • tickSürekli güncellenen hukuki veritabanı
Hemen İletişime Geçin