Contents Çerez Politikası

 1. Veri Sorumlusunun ve Veri İşleyenin Kimliği

 2. Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği

 3. İnternet Sitesi Çerezlerin Kullanımı

 4. İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçlar İle Aktarılabileceği

 5. Kişisel Verilerin Güvenliği

 6. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

 7. Çerez Listesi

 8. Veri Sahibinin Hakları

 9. Çerezlerin Kullanılması Nasıl Engellenir?

Çerez Politikası

www.hukukchat.com 'da form doldurarak bizimle paylaştığınız kişisel bilgilerinizi ve fikirlerinizi korumak bizim görevimizdir. Aşağıdaki ilkeler, bu kişisel bilgilerinizi ve fikirlerinizi nasıl değerlendireceğimizi tanımlar.

Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Açıklama (Aydınlatma) ve Gizlilik Politikası

 

1. Veri Sorumlusunun ve Veri İşleyenin Kimliği

 

Aylık Aboneler nezdinde veri sorumlusu sıfatıyla EVOLVECHAT YAPAY ZEKA TEKNOLOJİLERİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ (“Şirket”) olarak, müşterilerimizden/potansiyel müşterilerimizden elde ettiğimiz kişisel verilere istinaden Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“Kanun”) uygun hareket edebilmemizi teminen aydınlatma yükümlülüğü kapsamında aşağıdaki hususları bilgilerinize sunuyoruz.

 

Yıllık Aboneler nezdinde ise veri işleyen sıfatıyla EVOLVECHAT YAPAY ZEKA TEKNOLOJİLERİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ (“Şirket”) olarak, kurumlardan alınan  kişisel verilere istinaden Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“Kanun”) uygun hareket edebilmemizi teminen aydınlatma yükümlülüğü kapsamında aşağıdaki hususları bilgilerinize sunuyoruz.

 

2. Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği

 

Kişisel verileriniz, Kanun’da öngörülen temel ilkelere ve Kanun’un 5. Maddesinin 2.fıkrasının e bendinde yer alan “bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması ilkesi” ile f bendinde yer alan “veri işlemenin meşru menfaatlerimiz için zorunlu olması” hukuki sebeplerine dayalı olarak ve  6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şart ve amaçlarına uygun olarak, fiziken ve elektronik ortamda, Şirket müşterisi olmanız nedeniyle, kanunlarda öngörülen sebeplerle ve sözleşmesel ilişkinin ifası gereğince faaliyetlerimizin yürütülmesi, hizmetlerimizin işleyişi ve geliştirilmesi çerçevesinde aşağıdaki amaçlarla işlenebilmektedir. 

Bu siteye verdiğiniz, aşağıda sayılan kişisel veriler (toplu olarak “Verileriniz”);

Siteyi ziyaretiniz ve kullanımınız ile ilgili veriler,

(Sitemizi ziyaretiniz sırasında IP adresiniz, coğrafi konumunuz, web tarayıcısı türü, gönderen kaynağınız, ziyaret süreniz ve sayfa/içerik gösterim sayısı gibi veriler)

Site üzerinden yaptığınız her türlü işlem ve uygulama ile ilgili veriler

 

Şirket tarafından;

 Web sitemizin düzgün bir şekilde çalışması,

 

Kamu güvenliğinin gerektirdiği üzere site gezinme hareketlerinin tutulması,

 

Siteyi ziyaret ettiğinizde bilgisayarınızı tanımak ve böylece siteyi kişiselleştirerek ziyaretinizi daha verimli hale getirmek,

Teklif alma uygunluğunuzu anlamak ve konu ile ilgili sizinle iletişime geçmek amaçlarıyla işlenmektedir. İlgili teklifin verilmesini takiben bir sözleşme kurulması halinde, yukarıda belirtilen bilgiler aynı zamanda aşağıdaki amaçlarla kullanılacaktır:

Teklif hazırlama sürecini yürütmek ve sözleşme onayını bildirmek,

 

3. İnternet Sitesi Çerezlerin Kullanımı

Bu sitede çerezler kullanılmaktadır. Web sunucusu tarafından web tarayıcısına gönderilen ve tarayıcı tarafından kaydedilen metin dosyasına çerez denir ve bu dosya tarayıcı sunucudan her sayfa istediğinde sunucuya geri gönderilmekte ve bu sayede, web sunucusu sizin tarayıcınızı tanımlamakta ve takip etmektedir. Bilgisayarınızın sabit diski üzerinde kaydedilmek üzere size çerez gönderebileceğimizi ve bu çerezlerden edineceğimiz bilgileri, sitenin yönetimi ve sitenin kullanılabilirliği artırma amaçlı kullanabileceğimiz belirtiriz. Bunun dışında, reklam sağlayıcılarımız da size çerez gönderebilecektir.

Çoğu tarayıcı, çerez kabul etmeyi engelleyici ayarlara sahiptir. Bunun için tarayıcınızın yardım dosyalarını inceleyebilirsiniz. Ancak çerez kabul etmezseniz, sitemiz de dahil olmak üzere, pek çok siteyi kullanırken kullanılabilirliği büyük ölçüde azaltacağınızı dikkatinize sunarız.

 

4. İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçlar İle Aktarılabileceği

Toplanan Verileriniz, işbu Aydınlatma Metni’nin 2. maddesinde açıklanan amaçlarla, bayilere, tedarikçilere ve Kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişilere, Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde Veri Sorumlusu tarafından oluşturulan ve www.hukukchat.com internet adresinde paylaşılmış olan Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası ve işbu Aydınlatma Metni’nde belirtilen amaçlarla sınırlı olarak aktarılabilecektir. Ayrıca kişisel verileriniz, gerekli güvenlik önlemlerinin alınması şartıyla ve işbu Aydınlatma Metni’nde yazılı amaçlar ile sınırlı olmak üzere Kanun’un 8. ve 9. Maddeleri çerçevesinde aktarılabilecektir.

 

5. Kişisel Verilerin Güvenliği

Şirket, yürürlükteki ilgili mevzuat hükümleri gereğince bilginin gizliliğinin ve bütünlüğünün korunması amacıyla gerekli organizasyonu kurmak ve teknik önlemleri almak ve uyarlamak konusunda veri sorumlusu sıfatıyla sorumluluğu üstlenmiştir. Bu konudaki yükümlülüğümüz doğrultusunda veri işleme politikalarımızı belirli aralıklarla güncellediğimizi bilginize sunarız.

 

Kişisel bilgilerinizin ve fikirlerinizin kaybı, yanlış kullanımı ve değiştirilmesini engelleyici gerekli önlemler alınacaktır. Ancak, internet üzerinden veri akışı, doğası gereği güvensiz olduğu için, bu verilerin internet üzerinden akışının güvenliği tarafımızca garanti edilememektedir. Şifrenizi gizli tutmak sizin sorumluluğunuzdadır. Site yönetimi şifrenize bilgi ve onayınız olmadan erişememektedir.

 

 6. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Verileriniz, otomatik veya otomatik olmayan yollarla, sözleşmesel ilişkinin ifası gereğince veya kanunlarda öngörülen sair sebeplerle toplanabilmektedir. Verileriniz Şirket tarafından Şirket vasıtasıyla; Verilerinizi bizlere açıklamanıza konu olan ve işbu Aydınlatma Metni’nin 2. maddesinde belirtilen amaçların gerçekleştirilmesine yönelik hukuki sebeplerle toplanmaktadır.

 

Bu hukuki sebeplerle toplanan Verileriniz Kanun’un 5/2-c, e maddeleri uyarınca bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması ve sizin temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla, Şirket’in meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması kapsamında Şirket tarafından açık rızanız alınmaksızın işlenebilmektedir.

 

Sizin açık rızanıza binaen Kanun’un 5/1 maddesi uyarınca işbu Aydınlatma Metni’nin 2. ve 3. maddelerinde belirtilen amaçlarla da işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

 

7. Çerez Listesi

Zorunlu Çerezler

Bu çerezler, web sitesinin çalışması için gereklidir ve sistemlerimizde kapatılamaz. Bunlar genellikle yalnızca sizin işlemlerinizi gerçekleştirmek için ayarlanmıştır. Bu işlemler, gizlilik tercihlerinizi belirlemek, oturum açmak veya form doldurmak gibi hizmet taleplerinizi içerir. Tarayıcınızı, bu çerezleri engelleyecek veya bunlar hakkında sizi uyaracak şekilde ayarlayabilirsiniz ancak bu durumda sitenin bazı bölümleri çalışmayabilir.

Çerez Alt Grubu Çerezler Kullanılan Çerezler
www.hukukchat.com OptanonConsent, OptanonAlertBoxClosed 1st Party

Performans Çerezleri

Bu çerezler, sitemizin performansını ölçebilmemiz ve iyileştirebilmemiz için sitenin ziyaret edilme sayısını ve trafik kaynaklarını sayabilmemizi sağlar. Tercihlerinizi hatırlamak, internet sitesinin etkin şekilde kullanılması, sitenin kullanıcı isteklerine cevap verecek şekilde optimize edilmesi gibi amaçlarla kullanılır ve ziyaretçilerin siteyi nasıl kullandığı hakkında verileri içerir. Hangi sayfaların en fazla ve en az ziyaret edildiğini ve ziyaretçilerin sitede nasıl gezindiklerini öğrenmemize yardımcı olurlar. Bu çerezlerin topladığı tüm bilgiler derlenir ve bu nedenle anonimdir. Bu çerezlere izin vermezseniz sitemizi ne zaman ziyaret ettiğinizi bilemeyiz. Niteliği gereği bu türdeki çerezler kişisel bilgilerinizi içerebilir. (Örneğin sitemizde dil tercihinizi kaydeden çerezler.)

Çerez Alt Grubu Çerezler Kullanılan Çerezler
www.hukukchat.com _ga, _gid 1st Party

Hedefleme Amaçlı Çerezler

Bu çerezler, sitemizde reklam ortaklarımız tarafından ayarlanır. İşlemeye yönelik açık rızanız doğrultusunda ilgilenmekte olduğunuz ürün ve benzerlerini belirleme, size daha iyi bir satın alma deneyimi sunma amacı ile kullanılır ve ziyaretçilerin hangi ürünler ile ilgilendiği hakkında verileri içerir. Bunlar, ilgili şirketler tarafından ilgi alanları profilinizi oluşturmak ve diğer sitelerde alakalı reklamlar göstermek için kullanılabilir. Benzersiz olarak tarayıcınızı ve cihazınızı belirleyerek çalışırlar. Bu çerezlere izin vermezseniz farklı sitelerde size özel reklam deneyimi sunamayız.

Çerez Alt Grubu Çerezler Kullanılan Çerezler
google.com NID 3rd Party

8. Veri Sahibinin Hakları

 

Kanun’un 11. maddesi uyarınca, kişisel verileri İşlenen ler Şirket'e başvurarak aşağıdaki konulara ilişkin taleplerde bulunabilir:

 

Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,

Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

Kişisel verilerinin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

Kişisel verilerinin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

Kişisel verilerinin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

 

Kişisel verilerinin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde bunların silinmesini, yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

İşlenen verilerinin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle veri sahibinin aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

 

Kişisel verilerinin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme.

 

Her türlü sorunuz için, [email protected] adresinden bizimle iletişime geçebilirsiniz.

 

EVOLVECHAT YAPAY ZEKA TEKNOLOJİLERİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 

08502119344

 

KVKK Başvuru Formu'nu indirmek için buraya tıklayabilir veya şirket merkezimizden temin edebilirsiniz.

9. Çerezlerin Kullanılması Nasıl Engellenir?
 

İnternet sitemize erişim sağladığınız cihazda çerez tutulmasını engellemek isterseniz; çerezlerin kullanılmasını tarayıcı ayarlarınızı düzenlemek suretiyle, aşağıdaki bağlantılar üzerinden tarayıcınızın gerektirdiği adımları izleyerek engelleyebilirsiniz:

hand hand

Hukukta önde olmak title-effect ister misiniz?

Devrim niteliğindeki yapay zeka aracımızla, son teknoloji yapay zeka potansiyelini kilidini açın ve verimliliğinizi yeni zirvelere taşıyın. Geleceği bugünden kucaklayın ve yapay zeka aracımızın sizin için neyi mümkün kılacağını yeniden tanımlamasına izin verin.

 • tickHızlı ve doğru hukuki bilgiler
 • tickFarklı hukuk dallarında bilgi edinme
 • tickGerçek zamanlı cevaplar ve öneriler
 • tickSürekli güncellenen hukuki veritabanı
Hemen İletişime Geçin