Contents

  İNTERNET SİTESİ ZİYARETÇİLERİ İÇİN AYDINLATMA METNİ

 1. Kişisel Verilerin Toplanması

  Yöntemler

  İşlenen Kişisel Veriler

 2. Kişisel İşlenme Amaçları

 3. Kişisel Verilerin Aktarılması

 4. KVK Kanunu Uyarınca Sahip Olduğunuz Haklar

 5. Çerezler Hakkında Bilgilendirme

  ABONE ADAYI AYDINLATMA METNİ

 1. Kişisel Verilerin Toplanması

  Yöntemler

  İşlenen Kişisel Veriler

 2. Kişisel İşlenme Amaçları

 3. Kişisel Verilerin Aktarılması

 4. KVK Kanunu Uyarınca Sahip Olduğunuz Haklar

 5. Çerezler Hakkında Bilgilendirme

İNTERNET SİTESİ ZİYARETÇİLERİ İÇİN AYDINLATMA METNİ

EVOLVECHAT YAPAY ZEKA TEKNOLOJİLERİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ (Bundan böyle “HUKUKCHAT” olarak anılacaktır.) tarafından gizliliğinize saygı duyulmakta ve veri güvenliğinize önem verilmektedir. Bu sebeple işbu “Kullanıcı ve Ziyaretçi Aydınlatma Metni” ile sizi 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVK Kanunu) uyarınca ve diğer ilgili mevzuatlar gereği bilgilendirmek ve aydınlatmak isteriz.

Bu aydınlatma metni, www.hukukchat.com internet sitesi ve HukukChat mobil uygulama üzerinden verilen hizmete başvuran, kullanan, ziyaret eden, üçüncü kişiler vasıtasıyla veya HukukChat aracılığıyla ya da HukukChat'in iştiraklerinden alınan her türlü hizmeti satın alınan, erişen, öneri, destek, başvuru, bilgi, kullanım, şikâyet talepleri için herhangi bir iletişim aracılığıyla iletişime geçen kişilerin kişisel verilerin toplanması, korunması, işlenmesi, işlenen verilerin güvenli bir şekilde barındırılması ve hukuka aykırı biçimde kullanılmasının önlenmesi için gerekli güvenlik tedbirlerinin alındığının bilgisinin verilmesi için tarafınızı aydınlatmak için hazırlanmıştır.

Önemle belirtmek gerekir ki, kural olarak açık rızanın alınmasının gerektirdiği hallerde tarafınızdan mutlaka açık rıza alınmaktadır; ancak KVK Kanunu kapsamında izin verilen istisnai hallerde açık rızanız olmaksızın da kişisel verileriniz işlenebilmektedir. Kişisel verilerinizin korunmasına yönelik politikamıza ise “www.hukukchat.com” sayfamızı ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

1. Kişisel Verilerin Toplanması

Yöntemler:

Kişisel verileriniz, yukarıda belirtilen amaçlarla sınırlı olarak açık rıza olmadan veri işlemenin mümkün olmadığı hallerde açık rıza alınarak diğer hallerde açık rıza aranmaksızın sözlü, yazılı ve/veya elektronik ortamda otomatik ve/veya otomatik olmayan yöntemlerle toplanmaktadır.

• HUKUKCHAT’e ait internet sitesi, ileride kurulabilecek diğer internet siteleri ya da HUKUKCHAT adına faaliyet gösteren sosyal medya hesapları üzerinden her türlü abonelik hizmeti, ürün satın alınması, üye olunması ve/veya her türlü form aracılığıyla bilgi doldurulması vasıtasıyla

• E-posta adresleri, kısa mesajlar, aplikasyon mesajları, bildirimler vs. vasıtasıyla yapılan başvuru, alım talebi, şikâyet, öneri, talep, istek, destek vs. her türlü belge ve kayıt doldurulması, iletilmesi vasıtasıyla

• HUKUKCHAT bünyesinde ya da bünyesinde olmaksızın üçüncü kişiler tarafından satış ve pazarlama kapsamında ilgili çalışanla, çağrı merkezi vasıtasıyla

• İmzalanan, fiziki teslim edilen, her türlü iletilen sözleşme, belge, evraklar vasıtasıyla

• Hizmet verilen ya da hizmet alınan kişiler, şirketler, iş ortakları, tedarikçiler, bankacılık işlemleri, mobil bankacılık uygulamaları vs. vasıtasıyla,

• Ayrıca alenileştirdiğiniz kişisel verilerin amaca uygun olarak ve mevzuatta belirlenen sınırlar dahilinde sözlü veya elektronik olarak işlemekteyiz.

İşlenen Kişisel Veriler:

Tarafınızdan doğrudan ya da HUKUKCHAT’e erişiminizi ve kullanımınızı çalıştığınız veya bağlı olduğunuz kuruluştan alıyorsanız topladığımız kişisel bilgiler şu şekildedir;

ÖRNEK TABLO:

Bu kapsamda kişisel veri olarak tabloda yer alan veriler toplanmaktadır;

KİŞİSEL VERİ KATEGORİZASYONU KİŞİSEL VERİ KATEGORİZASYONU AÇIKLAMA
Kimlik Verisi Kişi kimliğine dair bilgilerin bulunduğu veri grubudur.
İletişim Verisi Kişiye ulaşmak için kullanılabilecek veri grubudur.
Görsel ve İşitsel Veri Kişiye ait görsel ve işitsel verilerin bulunduğu veri grubudur.
Finansal Veri Kişinin finansal bilgilerinin bulunduğu veri grubudur.
Pazarlama Anket, çerez kayıtları, kampanya kayıtları vb.
Lokasyon Kişinin bulunduğu yerin konum bilgisini ifade eden veri grubudur.
Mesleki Deneyim Kişinin mesleğine, mesleki tecrübelerine ve eğitim bilgilerine ait bilgilerin bulunduğu veri grubudur.
Müşteri İşlem Verisi Bu veri kategorisi çağrı merkezi kayıtları, fiş, alındı belgesi, kıymetli evrak bilgileri ve fatura bilgileri gibi veri türlerini ifade etmektedir.
Hukuki İşlem Verisi Bu veri kategorisi adli makamlarla yazışmalardaki bilgiler, dava dosyasındaki bilgiler gibi veri türlerini ifade etmektedir.
İşlem Güvenliği Verisi Kişiye ait IP bilgisi, log kaydı ve çerezler gibi işlem güvenliği verilerinin bulunduğu veri grubudur.
Kimlik Verisi Kişi kimliğine dair bilgilerin bulunduğu veri grubudur.
İletişim Verisi Kişiye ulaşmak için kullanılabilecek veri grubudur.
İşlem Güvenliği Verisi Kişiye ait IP bilgisi, log kaydı ve çerezler gibi işlem güvenliği verilerinin bulunduğu veri grubudur.

• Adınız soyadınız, doğum yılı ay ve gün bilgileriniz, e-posta adresiniz, iş yeri adresiniz, fatura adresiniz, posta adresiniz, imzanız, sosyal medya ve telefon numaranız gibi iletişim bilgileriniz,

• Kullanıcı adları ve parolalar, parola ipuçları ve benzeri güvenlik bilgileri gibi hesap oturum açma bilgileriniz,

• Mesleki bilgileriniz, sicil numaranız, kayıtlı olduğunuz baro isim bilginiz, kampanya kodları, eğitim ve mesleki geçmiş, nitelikler ve fotoğraf gibi diğer hesap kaydı ve profil bilgileriniz,

• Müşteri desteğine gönderdiğiniz bilgiler dahil olmak üzere bize sağladığınız yorumlar, sorular, geri bildirimler ve diğer bilgiler ve/veya internet sitesini kullanırken kişiselleştirdiğiniz ilgi alanları, tercih ettiğiniz dil, iletişim tercihleriniz gibi internet sitesinde sizin inisiyatifinize bırakılan alanlardaki seçimlere ilişkin bilgiler,

• Hizmet aboneliği olan bir kuruluşun yöneticisiyseniz, kuruluşunuzun aboneliği ve ilgili hizmetler hakkında sizinle iletişim kurmak için verilen bilgiler.

Yukarıdaki hususlara ek olarak tarafınızdan doğrudan topladığımız kişiler bilgileriniz şu şekildedir;


• Hukuki işlem bilgileri, sözleşme numaraları, ihbarnameler, ihtarnameler, dava dosyası bilgileri, adli idari düzenleyici kuruşlarla paylaşılan bilgiler

• Çağrı merkezi ses kayıtları, çağrı merkezi konuşma kayıtları vs. çağrı merkezi ile iletişime geçilirken kullanılan talep ve şikâyet bilgileriniz.

• Kredi veya banka kartı numarası gibi ödeme bilgileri, ürün veya hizmet satın alma geçmişiniz, banka hesap numarası ve IBAN numarası, buna bağlı olarak isteğiniz doğrultusunda (örn. Faturaya eklenmesi talebi vs.) T.C. Kimlik Numarası, Vergi Kimlik Numarası bilgilerinizdir.

2. Kişisel İşlenme Amaçları

KVKK Kanunu ve ilgili diğer sair mevzuat uyarınca hukuka uygun ve dürüstlük kuralının öngördüğü biçimde, işlenme amaçları ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak, doğru, güncel, belirli, açık ve meşru amaçlar gereği işlenmektedir.

Aşağıdaki hallerden en az birinin bulunması durumunda kişisel verilerin işlenmesi mümkündür.

Açık rızanın alınması halinde


• Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,

• Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirilebilmesi için zorunlu olması,

• Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,

• İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması

Kişisel verilerinizi başkaca işleme amaçlarımız ise şu şekildedir;


• Abonelerin, kullanıcıların, üyelerin, ziyaretçilerin, kurumsal abonelerin verilen hizmeti ifa edebileceği internet sitesine erişiminin ve bu erişime ilişkin güvenliğin sağlanabilmesi,

• www.hukukchat.com internet sitesi, ileride kurulabilecek diğer internet siteleri ya da HUKUKCHAT adına faaliyet gösteren sosyal medya hesaplarının güvenliğinin sağlanması,

• Hizmeti ve diğer ürünlerimizin, etkinliklerimizin ve hizmetlerimizin geliştirilmesi, iyileştirmesi ve yeni ürünler, hizmetler, avantajlar ve hizmet modellerinin oluşturulması,

• Ar-Ge aşamasındaki uygulamaların geliştirilmesi ve bu ürünün pazarlanması,

• Mobil uygulama, internet sitesi gibi kanallara daha iyi erişebilmenizi sağlamak için teknik sorunlara müdahale etmek, girişi kolaylaştırmak, daha iyi bir kullanıcı deneyimi sunulması,

• Hizmet kalitesinin artırılması ve hizmet kontrolü sağlanması, hizmet ve diğer ürün ve hizmetlerimizle ilgili değişiklikler, güncellemeler ve diğer duyurular hakkında bilgi verilmesi,

• Hizmet ve ilgi alanlarınızla ilgili hedefli reklamlar, promosyon mesajları, bildirimler ve diğer bilgilerin sunulması, HukukChat'in, iştiraklerin ve sponsorlar gibi üçüncü tarafların ürünleri, etkinlikleri ve hizmetleri hakkında size promosyon mesajları ve diğer bilgilerin sağlanması,

• Kullanıcı testleri ve anketlerinin yanı sıra çizimlere, çekilişlere, yarışmalara ve benzer promosyonlara katılıma davet etme,

• Mali ve finansal yükümlülüklerin yerine getirilmesi,

• Hukuki süreçlerin takibinin yapılması, yetkili kişi, kurum ve kurulara bilgi sağlanması, mevzuattan ve sözleşmeden kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesi,

• İş faaliyetlerinin yürütülmesi, ortaklarıyla veri paylaşılmasının zorunlu olması, iş süreçlerinin iyileştirilmesine ilişkin süreçlerin takibi,

• HukukChat'in şirket içi güvenliğinin sağlanması, risk yönetiminin yapılması, iç denetimlerin gerçekleştirilmesi, etik faaliyetlerin yürütülmesi,

• İlgi alanlarınız ve coğrafyanızla ürünlerin daha alakalı hale getirilmesi için özelleştirilmiş içerik ve diğer kişiselleştirmelerin sunulması, kişiye özel içerik sağlanması, internet reklamcılığı, kampanya, çapraz satış gibi kişiye özel ürün ve hizmetlere yönelik fırsatların sunulması,

• E-posta doğrulama işlemlerinin gerçekleştirilebilmesi,

• Hediye, promosyon vs. gönderilmesi,

• Kayıt, belge ve evrakların düzenlenmesi, saklanması, arşivlenmesi süreçlerinin gerçekleştirilmesi,

• Talep, şikâyet, öneri, destek süreçlerinin takibi, karşılanması, yönetilmesi

• Satış ve sair pazarlama ve müşteri ilişkileri yönetimi, hizmet memnuniyeti çalışmalarının yürütülmesi,

• E-posta (ürün ve hizmet reklamları gibi) gönderilmesi,

• Pazarlama analiz çalışmaları, satış ve piyasa yorumlama, yönetimsel analizler, site kullanımının yorumlanması, istatistiki verilerin hazırlanması, takibi, yürütülmesi

3. Kişisel Verilerin Aktarılması

HUKUKCHAT, hukuka uygun olan kişisel veri işleme amaçları doğrultusunda, gerekli güvenlik önlemlerini alarak ilgili kişinin kişisel verilerini ve özel nitelikli kişisel verilerini belirtilen amaçlar doğrultusunda yurt içi veya yurt dışındaki üçüncü kişilere aktarabilmektedir. KVK Kanununda yer alan açıklanmış olan veri işleme şartlarından en az birinin varlığı halinde ve veri işleme şartlarına ilişkin temel ilkelere uymak şartıyla amaçlarla sınırlı olmak üzere kişisel verileriniz HUKUKCHAT tarafından aktarılabilmektedir.

Kanunun genel ilkeleri ile ilgili maddelerinde yer alan veri işleme şartları dahilinde

Kişisel Verilerinizi yukarıda belirtilen amaçlar doğrultusunda;

• İlgili kamu kurum ve kuruluşlarının talepleri doğrultusunda ve talep amaçlarıyla sınırlı olarak hukuken yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına,

• Hizmetlerimizin yerine getirilebilmesi ve sürekliliğinin sağlanabilmesi amacıyla, iş ortaklarımızla,

• Hukuki işlerin takibi amacıyla avukatlar veya avukatlık ortaklıklarına,

KVK Kanunu’nun 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları çerçevesinde aktarılabilecektir.

4. KVK Kanunu Uyarınca Sahip Olduğunuz Haklar

KVK Kanunu’nun 11. maddesi uyarınca sahip olduğunuz haklar şu şekildedir:


• Kişisel verilerinizin tarafımızca işlenip işlenmediğini öğrenebilirsiniz,

• Eğer kişisel verileriniz bizim tarafımızdan işlenmişse bizden buna ilişkin bilgi talep edebilirsiniz,

• Kişisel verilerinizi hangi amaçlar için işlediğimizi ve kişisel verilerinizin bu amaçlara uygun şekilde kullanılıp kullanılmadığını öğrenebilirsiniz,

• Kişisel verilerinizi yurt içinde veya yurt dışında aktarılıyorsa, aktarılan üçüncü kişileri öğrenebilirsiniz,

• Eğer kişisel verilerinizi eksik veya yanlış işlemişsek, bunların düzeltilmesini isteyebilir ve gerçekleştirilen bu düzeltmelerin kişisel verilerinizi aktarmış olduğumuz üçüncü taraflara da iletilmesini isteyebilirsiniz.

• Kişisel verilerinizi Kanun’a ve ilgili diğer ulusal ve uluslararası mevzuat hükümlerine uygun olarak işlemiş olmamıza rağmen, kişisel verilerinizin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteyebilir ve bu kapsamda yapılan düzeltmelerin kişisel verilerinizi aktarmış olduğumuz üçüncü taraflara da iletilmesini isteyebilirsiniz.

• İşlediğimiz verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması durumunda, meydana gelen bu sonuca itiraz edebilirsiniz,

• İşlediğimiz verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması durumunda, meydana gelen bu sonuca itiraz edebilirsiniz,

Yukarıda saymış olduğumuz haklarınızı kolayca kullanabilmeniz ve ilgili talepleri tarafımıza kolayca iletebilmeniz amacıyla bize www.hukukchat.com adresinden, [email protected] mail adresinden veya Zafer Mah. Akçay Cad. No:142/204 Gaziemir-İzmir olan posta adresinden ulaşabilirsiniz. Size, başvurunuzun niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde cevap vereceğiz.

5. Çerezler Hakkında Bilgilendirme

HUKUKCHAT olarak internet sitemizde çerezler (cookies) kullanmaktayız. Nasıl etkileşim kurduğunuza bağlı olarak aşağıdakiler dahil olmak üzere çerezler vasıtasıyla sunucularımız, çerezlerin ve diğer teknolojilerin kullanımı aracılığıyla aşağıdaki verileri toplayabilir. Tercihlerinizi ve ayarlarınızı saklamak, oturum açmanıza yardımcı olmak, hedefli reklamlar sağlamak ve site işlemlerini analiz etmek için çerezleri ve diğer teknolojileri kullanabiliriz. Bu metin kapsamında açık rızanız alınmış olarak kişisel verileriniz çerezlere kaydedilebilmektedir, açık rızanıza istinaden yerleştirdiğimiz çerezlere son vermek isterseniz, yukarıda yer alan kanallar vasıtasıyla açık rızanızı geri alabilirsiniz.

Daha fazla bilgi için www. hukukchat.com’da bulunan çerez politikasına bakabilirsiniz. Genellikle, internet sitelerimizin kullandığı çerezlerde hiçbir kişisel veri saklanmaz. Kural olarak çerez teknolojisi bize, sadece anonim veriler sağlamaktadır. Bununla birlikte açık rızanıza istinaden yerleştirdiğimiz çerezlerin yukarıda açıklandığı şekilde kullanılmasına son vermek isterseniz, yukarıda yer alan kanallar vasıtasıyla açık rızanızı geri alabilirsiniz.

Çerezler vasıtasıyla şu bilgiler kaydedilebilir,


• IP adresi, log kayıtları, kullanıcının internet sitesindeki kullanım kayıtları, giriş bilgileri, izleme geçmişi, tarayıcı türü ve sürümü, işletim sistemi ve cihazınızda kurulu diğer yazılımlar, mobil platform ve benzeri cihaz tanımlayıcı ve diğer teknik tanımlayıcılar gibi bilgisayar, cihaz ve bağlantı bilgileri, hata raporları ve performans verileriniz,

• Kullandığınız özellikler, seçtiğiniz ayarlar, tarih ve saat damgası ve yönlendirme ve çıkış sayfaları, kullandığınız arama terimleri ve hizmette ziyaret ettiğiniz veya aradığınız sayfalar dahil olmak üzere URL tıklama akışı verileriniz gibi kullanım verileriniz,

• Konum duyarlı servisler için daha alakalı içerik sağlamak için cihazınızın bulunduğu bölge, şehir, ilçe bilgileriniz.

Bilgisayarınızda bulunan çerezleri tarayıcınızın ayarlarını kullanarak silebilirsiniz. Ancak, belirli tanımlama bilgilerini engellerseniz, kaydolamayabilir, oturum açamayabilir veya belirli bölümlere erişemeyebilir veya verilen hizmetten tam olarak yararlanamayabilirsiniz.

ABONE ADAYI AYDINLATMA METNİ

EVOLVECHAT YAPAY ZEKA TEKNOLOJİLERİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ tarafından gizliliğinize saygı duyulmakta ve veri güvenliğinize önem verilmektedir. Bu sebeple işbu “Kullanıcı ve Ziyaretçi Aydınlatma Metni” ile sizi 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVK Kanunu) uyarınca ve diğer ilgili mevzuatlar gereği bilgilendirmek ve aydınlatmak isteriz.

Bu aydınlatma metni, www. hukukchat.com internet sitesi ve HukukChat mobil uygulama üzerinden verilen hizmete başvuran, kullanan, üçüncü kişiler vasıtasıyla veya HukukChat aracılığıyla ya da HukukChat'in iştiraklerinden alınan her türlü hizmeti satın alınan, erişen, öneri, destek, başvuru, bilgi, kullanım, şikâyet talepleri için herhangi bir iletişim aracılığıyla iletişime geçen kişilerin kişisel verilerin toplanması, korunması, işlenmesi, işlenen verilerin güvenli bir şekilde barındırılması ve hukuka aykırı biçimde kullanılmasının önlenmesi için gerekli güvenlik tedbirlerinin alındığının bilgisinin verilmesi için tarafınızı aydınlatmak için hazırlanmıştır.

Önemle belirtmek gerekir ki, kural olarak açık rızanın alınmasının gerektirdiği hallerde tarafınızdan mutlaka açık rıza alınmaktadır; ancak KVK Kanunu kapsamında izin verilen istisnai hallerde açık rızanız olmaksızın da kişisel verileriniz işlenebilmektedir. Kişisel verilerinizin korunmasına yönelik politikamıza ise “www.hukukchat.com” sayfamızı ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

1 Kişisel Verilerin Toplanması

Yöntemler:

Kişisel verileriniz, yukarıda belirtilen amaçlarla sınırlı olarak açık rıza olmadan veri işlemenin mümkün olmadığı hallerde açık rıza alınarak diğer hallerde açık rıza aranmaksızın sözlü, yazılı ve/veya elektronik ortamda otomatik ve/veya otomatik olmayan yöntemlerle toplanmaktadır.

• HUKUKCHAT’e ait internet sitesi, ileride kurulabilecek diğer internet siteleri ya da HUKUKCHAT adına faaliyet gösteren sosyal medya hesapları üzerinden her türlü abonelik hizmeti, ürün satın alınması, üye olunması ve/veya her türlü form aracılığıyla bilgi doldurulması vasıtasıyla

• E-posta adresleri, kısa mesajlar, aplikasyon mesajları, bildirimler vs. vasıtasıyla yapılan başvuru, alım talebi, şikâyet, öneri, talep, istek, destek vs. her türlü belge ve kayıt doldurulması, iletilmesi vasıtasıyla

• HUKUKCHAT bünyesinde ya da bünyesinde olmaksızın üçüncü kişiler tarafından satış ve pazarlama kapsamında ilgili çalışanla, çağrı merkezi vasıtasıyla

• İmzalanan, fiziki teslim edilen, her türlü iletilen sözleşme, belge, evraklar vasıtasıyla

• Hizmet verilen ya da hizmet alınan kişiler, şirketler, iş ortakları, tedarikçiler, bankacılık işlemleri, mobil bankacılık uygulamaları vs. vasıtasıyla,

• Ayrıca alenileştirdiğiniz kişisel verilerin amaca uygun olarak ve mevzuatta belirlenen sınırlar dahilinde sözlü veya elektronik olarak işlemekteyiz.

İşlenen Kişisel Veriler:

Tarafınızdan doğrudan ya da HUKUKCHAT’e erişiminizi ve kullanımınızı çalıştığınız veya bağlı olduğunuz kuruluştan alıyorsanız topladığımız kişisel bilgiler şu şekildedir;

Bu kapsamda kişisel veri olarak tabloda yer alan veriler toplanmaktadır;

KİŞİSEL VERİ KATEGORİZASYONU KİŞİSEL VERİ KATEGORİZASYONU AÇIKLAMA
Kimlik Verisi Kişi kimliğine dair bilgilerin bulunduğu veri grubudur.
İletişim Verisi Kişiye ulaşmak için kullanılabilecek veri grubudur.
Görsel ve İşitsel Veri Kişiye ait görsel ve işitsel verilerin bulunduğu veri grubudur.
Finansal Veri Kişinin finansal bilgilerinin bulunduğu veri grubudur.
Pazarlama Anket, çerez kayıtları, kampanya kayıtları vb.
Lokasyon Kişinin bulunduğu yerin konum bilgisini ifade eden veri grubudur.
Mesleki Deneyim Kişinin mesleğine, mesleki tecrübelerine ve eğitim bilgilerine ait bilgilerin bulunduğu veri grubudur.
Müşteri İşlem Verisi Bu veri kategorisi çağrı merkezi kayıtları, fiş, alındı belgesi, kıymetli evrak bilgileri ve fatura bilgileri gibi veri türlerini ifade etmektedir.
Hukuki İşlem Verisi Bu veri kategorisi adli makamlarla yazışmalardaki bilgiler, dava dosyasındaki bilgiler gibi veri türlerini ifade etmektedir.
İşlem Güvenliği Verisi Kişiye ait IP bilgisi, log kaydı ve çerezler gibi işlem güvenliği verilerinin bulunduğu veri grubudur.

• Adınız soyadınız, doğum yılı ay ve gün bilgileriniz, e-posta adresiniz, iş yeri adresiniz, fatura adresiniz, posta adresiniz, imzanız, sosyal medya ve telefon numaranız gibi iletişim bilgileriniz,

• Kullanıcı adları ve parolalar, parola ipuçları ve benzeri güvenlik bilgileri gibi hesap oturum açma bilgileriniz,

• Mesleki bilgileriniz, sicil numaranız, kayıtlı olduğunuz baro isim bilginiz, kampanya kodları, eğitim ve mesleki geçmiş, nitelikler ve fotoğraf gibi diğer hesap kaydı ve profil bilgileriniz,

• Müşteri desteğine gönderdiğiniz bilgiler dahil olmak üzere bize sağladığınız yorumlar, sorular, geri bildirimler ve diğer bilgiler ve/veya internet sitesini kullanırken kişiselleştirdiğiniz ilgi alanları, tercih ettiğiniz dil, iletişim tercihleriniz gibi internet sitesinde sizin inisiyatifinize bırakılan alanlardaki seçimlere ilişkin bilgiler,

• Hizmet aboneliği olan bir kuruluşun yöneticisiyseniz, kuruluşunuzun aboneliği ve ilgili hizmetler hakkında sizinle iletişim kurmak için verilen bilgiler.

Yukarıdaki hususlara ek olarak tarafınızdan doğrudan topladığımız kişiler bilgileriniz şu şekildedir;

• Hukuki işlem bilgileri, sözleşme numaraları, ihbarnameler, ihtarnameler, dava dosyası bilgileri, adli idari düzenleyici kuruşlarla paylaşılan bilgiler

• Çağrı merkezi ses kayıtları, çağrı merkezi konuşma kayıtları vs. çağrı merkezi ile iletişime geçilirken kullanılan talep ve şikâyet bilgileriniz.

• Kredi veya banka kartı numarası gibi ödeme bilgileri, ürün veya hizmet satın alma geçmişiniz, banka hesap numarası ve IBAN numarası, buna bağlı olarak isteğiniz doğrultusunda (örn. Faturaya eklenmesi talebi vs.) T.C. Kimlik Numarası, Vergi Kimlik Numarası bilgilerinizdir.

2. Kişisel İşlenme Amaçları

KVKK Kanunu ve ilgili diğer sair mevzuat uyarınca hukuka uygun ve dürüstlük kuralının öngördüğü biçimde, işlenme amaçları ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak, doğru, güncel, belirli, açık ve meşru amaçlar gereği işlenmektedir.

Aşağıdaki hallerden en az birinin bulunması durumunda kişisel verilerin işlenmesi mümkündür.

Açık rızanın alınması halinde

Kanunlarda açıkça öngörülmesi,

• Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması,

• Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,

• Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getireliilmesi için zorunlu olması,

• Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,

• İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması

Kişisel verilerinizi başkaca işleme amaçlarımız ise şu şekildedir;

• Abonelerin, kullanıcıların, üyelerin, ziyaretçilerin, kurumsal abonelerin verilen hizmeti ifa edebileceği internet sitesine erişiminin ve bu erişime ilişkin güvenliğin sağlanabilmesi,

• www. hukukchat.com internet sitesi, ileride kurulabilecek diğer internet siteleri ya da HUKUKCHAT adına faaliyet gösteren sosyal medya hesaplarının güvenliğinin sağlanması,

• Hizmeti ve diğer ürünlerimizin, etkinliklerimizin ve hizmetlerimizin geliştirilmesi, iyileştirmesi ve yeni ürünler, hizmetler, avantajlar ve hizmet modellerinin oluşturulması,

• Ar-Ge aşamasındaki uygulamaların geliştirilmesi ve bu ürünün pazarlanması,

• Mobil uygulama, internet sitesi gibi kanallara daha iyi erişebilmenizi sağlamak için teknik sorunlara müdahale etmek, girişi kolaylaştırmak, daha iyi bir kullanıcı deneyimi sunulması,

• Hizmet kalitesinin artırılması ve hizmet kontrolü sağlanması, hizmet ve diğer ürün ve hizmetlerimizle ilgili değişiklikler, güncellemeler ve diğer duyurular hakkında bilgi verilmesi,

• Hizmet ve ilgi alanlarınızla ilgili hedefli reklamlar, promosyon mesajları, bildirimler ve diğer bilgilerin sunulması, HukukChat'in, iştiraklerin ve sponsorlar gibi üçüncü tarafların ürünleri, etkinlikleri ve hizmetleri hakkında size promosyon mesajları ve diğer bilgilerin sağlanması,

• Kullanıcı testleri ve anketlerinin yanı sıra çizimlere, çekilişlere, yarışmalara ve benzer promosyonlara katılıma davet etme,

• Mali ve finansal yükümlülüklerin yerine getirilmesi,

• Hukuki süreçlerin takibinin yapılması, yetkili kişi, kurum ve kurulara bilgi sağlanması, mevzuattan ve sözleşmeden kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesi,

• İş faaliyetlerinin yürütülmesi, ortaklarıyla veri paylaşılmasının zorunlu olması, iş süreçlerinin iyileştirilmesine ilişkin süreçlerin takibi,

• HukukChat'in şirket içi güvenliğinin sağlanması, risk yönetiminin yapılması, iç denetimlerin gerçekleştirilmesi, etik faaliyetlerin yürütülmesi,

• İlgi alanlarınız ve coğrafyanızla ürünlerin daha alakalı hale getirilmesi için özelleştirilmiş içerik ve diğer kişiselleştirmelerin sunulması, kişiye özel içerik sağlanması, internet reklamcılığı, kampanya, çapraz satış gibi kişiye özel ürün ve hizmetlere yönelik fırsatların sunulması,

• E-posta doğrulama işlemlerinin gerçekleştirilebilmesi,

• Hediye, promosyon vs. gönderilmesi,

• Kayıt, belge ve evrakların düzenlenmesi, saklanması, arşivlenmesi süreçlerinin gerçekleştirilmesi,

• Talep, şikâyet, öneri, destek süreçlerinin takibi, karşılanması, yönetilmesi

• Satış ve sair pazarlama ve müşteri ilişkileri yönetimi, hizmet memnuniyeti çalışmalarının yürütülmesi,

• E-posta (ürün ve hizmet reklamları gibi) gönderilmesi,

• Pazarlama analiz çalışmaları, satış ve piyasa yorumlama, yönetimsel analizler, site kullanımının yorumlanması, istatistiki verilerin hazırlanması, takibi, yürütülmesi

3. Kişisel Verilerin Aktarılması

HUKUKCHAT, hukuka uygun olan kişisel veri işleme amaçları doğrultusunda, gerekli güvenlik önlemlerini alarak ilgili kişinin kişisel verilerini ve özel nitelikli kişisel verilerini belirtilen amaçlar doğrultusunda yurt içi veya yurt dışındaki üçüncü kişilere aktarabilmektedir. KVKK Kanununda yer alan açıklanmış olan veri işleme şartlarından en az birinin varlığı halinde ve veri işleme şartlarına ilişkin temel ilkelere uymak şartıyla amaçlarla sınırlı olmak üzere kişisel verileriniz HUKUKCHAT tarafından aktarılabilmektedir.

Kanunun genel ilkeleri ile ilgili maddelerinde yer alan veri işleme şartları dahilinde

• HUKUKCHAT kişisel verileri, iş ortakları, hizmet aldıkları, tedarikçiler, bankalar, danışmanlık alınan hizmet firmaları ile tarafınıza verilen hizmetin gerçekleştirilmesini yerine getirilmesini temin etmek, depolama hizmeti almak, (Amazon, Google vs. bulut hizmetleri) sunucu, hosting hizmeti almak, güvenlik önlemleri almak, pazarlama faaliyeti için geçilen iletişimde çeşitli kanalları kullanmak, alım satıma ilişkin finansal süreçleri yönetmek, server hizmeti almak amaçlarıyla yukarıda belirlenen amaçlar dahilinde aktarımın gerekli olduğu durumlarla sınırlı olarak; yurtiçinde ve yurtdışında bulunan üçüncü kişilere aktarılabilmektedir.

• HUKUKCHAT kişisel verileri ortakları ile, ticari faaliyetlerine ilişkin strateji, hukuki süreç takibi, iş geliştirme, analiz ve denetim amaçlarıyla sınırlı olarak; yurtiçinde ve yurtdışında bulunan üçüncü kişilere aktarılabilmektedir.

• HUKUKCHAT kişisel verileri yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının bilgi talep etmesi durumunda bu amaçla sınırlı olarak yurtiçinde ve yurtdışında bulunan üçüncü kişilere aktarılabilmektedir.

• HUKUKCHAT kişisel verileri, yetkili özel hukuk kişileri ilgili özel hukuk kişilerinin hukuki yetkisi dahilinde talep ettiği amaçla sınırlı olarak yurtiçinde ve yurtdışında bulunan üçüncü kişilere aktarılabilmektedir.

• İlgili kamu kurum ve kuruluşlarının talepleri doğrultusunda ve talep amaçlarıyla sınırlı olarak hukuken yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına,

• Hizmetlerimizin yerine getirilebilmesi ve sürekliliğinin sağlanabilmesi amacıyla, iş ortaklarımızla,

• Hukuki işlerin takibi amacıyla avukatlar veya avukatlık ortaklıklarına,

HUKUKCHAT, bu doğrultuda KVK Kanunu’nun öngörülen düzenlemelerine uygun hareket etmektedir. HUKUKCHAT tarafından kişisel veriler; KVK Kurulu tarafından yeterli korumaya sahip olduğu ilan edilen yabancı ülkelere veya yeterli korumanın bulunmaması durumunda Türkiye’deki ve ilgili yabancı ülkedeki veri sorumlularının yeterli bir korumayı yazılı olarak taahhüt ettiği ve KVK Kurulu’nun izninin bulunduğu yabancı ülkelere aktarılmaktadır.

4. KVK Kanunu Uyarınca Sahip Olduğunuz Haklar

KVK Kanunu’nun 11. maddesi uyarınca sahip olduğunuz haklar şu şekildedir:

• Kişisel verilerinizin tarafımızca işlenip işlenmediğini öğrenebilirsiniz,

• Eğer kişisel verileriniz bizim tarafımızdan işlenmişse bizden buna ilişkin bilgi talep edebilirsiniz,

• Kişisel verilerinizi hangi amaçlar için işlediğimizi ve kişisel verilerinizin bu amaçlara uygun şekilde kullanılıp kullanılmadığını öğrenebilirsiniz,

• Kişisel verilerinizi yurt içinde veya yurt dışında aktarılıyorsa, aktarılan üçüncü kişileri öğrenebilirsiniz,

• Eğer kişisel verilerinizi eksik veya yanlış işlemişsek, bunların düzeltilmesini isteyebilir ve gerçekleştirilen bu düzeltmelerin kişisel verilerinizi aktarmış olduğumuz üçüncü taraflara da iletilmesini isteyebilirsiniz.

• Kişisel verilerinizi Kanun’a ve ilgili diğer ulusal ve uluslararası mevzuat hükümlerine uygun olarak işlemiş olmamıza rağmen, kişisel verilerinizin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteyebilir ve bu kapsamda yapılan düzeltmelerin kişisel verilerinizi aktarmış olduğumuz üçüncü taraflara da iletilmesini isteyebilirsiniz.

• İşlediğimiz verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması durumunda, meydana gelen bu sonuca itiraz edebilirsiniz,

• İşlediğimiz verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması durumunda, meydana gelen bu sonuca itiraz edebilirsiniz,

Yukarıda saymış olduğumuz haklarınızı kolayca kullanabilmeniz ve ilgili talepleri tarafımıza kolayca iletebilmeniz amacıyla bize www. hukukchat.com adresinden, bilgi@hukukchat mail adresinden veya Zafer Mah. Akçay Cad. No:142/204 Gaziemir - Izmir olan posta adresinden ulaşabilirsiniz. Size, başvurunuzun niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde cevap vereceğiz.

5. Çerezler Hakkında Bilgilendirme

HUKUKCHAT olarak internet sitemizde çerezler (cookies) kullanmaktayız. Nasıl etkileşim kurduğunuza bağlı olarak aşağıdakiler dahil olmak üzere çerezler vasıtasıyla sunucularımız, çerezlerin ve diğer teknolojilerin kullanımı aracılığıyla aşağıdaki verileri toplayabilir. Tercihlerinizi ve ayarlarınızı saklamak, oturum açmanıza yardımcı olmak, hedefli reklamlar sağlamak ve site işlemlerini analiz etmek için çerezleri ve diğer teknolojileri kullanabiliriz. Bu metin kapsamında açık rızanız alınmış olarak kişisel verileriniz çerezlere kaydedilebilmektedir, açık rızanıza istinaden yerleştirdiğimiz çerezlere son vermek isterseniz, yukarıda yer alan kanallar vasıtasıyla açık rızanızı geri alabilirsiniz.

Daha fazla bilgi için www.hukukchat.com’da bulunan çerez politikasına bakabilirsiniz. Genellikle, internet sitelerimizin kullandığı çerezlerde hiçbir kişisel veri saklanmaz. Kural olarak çerez teknolojisi bize, sadece anonim veriler sağlamaktadır. Bununla birlikte açık rızanıza istinaden yerleştirdiğimiz çerezlerin yukarıda açıklandığı şekilde kullanılmasına son vermek isterseniz, yukarıda yer alan kanallar vasıtasıyla açık rızanızı geri alabilirsiniz.


Çerezler vasıtasıyla şu bilgiler kaydedilebilir,


• IP adresi, log kayıtları, kullanıcının internet sitesindeki kullanım kayıtları, giriş bilgileri, izleme geçmişi, tarayıcı türü ve sürümü, işletim sistemi ve cihazınızda kurulu diğer yazılımlar, mobil platform ve benzeri cihaz tanımlayıcı ve diğer teknik tanımlayıcılar gibi bilgisayar, cihaz ve bağlantı bilgileri, hata raporları ve performans verileriniz,

• Kullandığınız özellikler, seçtiğiniz ayarlar, tarih ve saat damgası ve yönlendirme ve çıkış sayfaları, kullandığınız arama terimleri ve hizmette ziyaret ettiğiniz veya aradığınız sayfalar dahil olmak üzere URL tıklama akışı verileriniz gibi kullanım verileriniz,

• Konum duyarlı servisler için daha alakalı içerik sağlamak için cihazınızın bulunduğu bölge, şehir, ilçe bilgileriniz.

Bilgisayarınızda bulunan çerezleri tarayıcınızın ayarlarını kullanarak silebilirsiniz. Ancak, belirli tanımlama bilgilerini engellerseniz, kaydolamayabilir, oturum açamayabilir veya belirli bölümlere erişemeyebilir veya verilen hizmetten tam olarak yararlanamayabilirsiniz.

hand hand

Hukukta önde olmak title-effect ister misiniz?

Devrim niteliğindeki yapay zeka aracımızla, son teknoloji yapay zeka potansiyelini kilidini açın ve verimliliğinizi yeni zirvelere taşıyın. Geleceği bugünden kucaklayın ve yapay zeka aracımızın sizin için neyi mümkün kılacağını yeniden tanımlamasına izin verin.

 • tickHızlı ve doğru hukuki bilgiler
 • tickFarklı hukuk dallarında bilgi edinme
 • tickGerçek zamanlı cevaplar ve öneriler
 • tickSürekli güncellenen hukuki veritabanı
Hemen İletişime Geçin